Dan za punce

Dogodki 2012

26.1.2012 smo v okviru prvega slovenskega »Dneva za punce«, ki je potekal v Ljubljani, Ribnici in Kočevju, popeljali dekleta v podjetja in jim predstavili poklice s področja naravoslovja in tehnike.

Dekleta iz Osnovne šole Vižmarje Brod, Ljubljana, so najprej obiskala Center za informiranje in poklicno svetovanje, kjer jim je ga. Irena Dejak predstavila dejavnost Centra in situacijo na trgu dela s poudarkom na deficitarnih tehničnih in naravoslovnih poklicih. V drugem delu programa je sledil obisk podjetja Miška, ki se ukvarja z organizacijo in izvedbo vrste računalniških izobraževanj in svetovanj, uporabo najnovejše učne tehnologije, razvojem programskih rešitev ter z zagotavljanjem varnostnih in kriptografskih rešitev v komunikacijskih in informacijskih sistemih. Uvodoma je dekletom direktorica ga. Breda Gruden na kratko predstavila podjetje, v nadaljevanju pa so delavke v podjetju (65% zaposlenih v podjetju Miška je žensk) predstavile svoja področja dela, karierne poti in dekleta spodbudile k pogovoru o računalništvu, informatiki, izobraževanju in izbiri poklica. Dekleta so lahko praktično preizkusila delovanje interaktivne table. Odziv deklet, ki o svoji poklicni poti še niso odločena, saj bodo šolanje večinoma nadaljevala na gimnaziji, je bil pozitiven. Všeč jim je bilo, da so lahko vstopila v podjetje in za nekaj ur začutila vzdušje v njem.

Dan za punce je vzporedno potekal tudi v Kočevju in Ribnici. Pod vodstvom podravnatelja Osnovne šole Trga Zbora odposlancev Kočevje, g. Petra Pirca, so se dekleta ob 9.30 uri zjutraj odpravila proti Inkubatorju v Kočevju, kjer so se srečale s predstavnikom Razvojnega centra g. Primožem Pahorjem, ga. Darjo Delač Felda iz Srednje šole Kočevje ter ga. Marto Turk in g. Borjanom Bojičičem iz Ljubljane. Dekletom je bilo predstavljeno delo Razvojnega centra in namen inkubatorja, sledil je obisk tovarne Melamin d.d. v Kočevju. Kemijski inženirki ga. Mateja Rožič in ga. Tatjana Sternad, ki delata v razvojnem oddelku kemijske tovarne Melamin, sta dekleta spodbujali k razmišljanju o študiju tehničnih ali tehnoloških smeri, še več, predlagali sta, naj si prihodnost zarišejo tudi izven slovenskih meja. Evropa namreč ponuja številne priložnosti, ki jih prejšnje generacije niso imele.

V Ribnici se je šest deklet iz devetega razreda OŠ Ribnica zbralo v Rokodelskem centru Ribnica. V Ribnici, zibelki obrti in podjetništva v Sloveniji, ki je prvi certifikat za prodajo izdelkov domače obrti dobila že davnega leta 1492 in se od tedaj naprej ponaša s suho robo po vsem svetu, je Rokodelski center neprecenljiv prostor za ohranjaje kulture in kreativnosti domače obrti ter razvijajo nove izdelke. Veliko mladih se odloči za učenje v kreativnih lončarskih, slikarskih in pletarskih delavnicah. Dekleta so si v okviru Dneva za punce ogledala odprte delavnice domače in umetne obrti, kjer so se tudi preizkusila. Predvsem so jih zanimale zaposlitvene možnosti, ki jih ponuja lesna industrija in kozmetična proizvodnja v nekdanji proizvodnji Kancilija. Dekleta so bila nad dogodkom navdušena in mnenja, da bi moralo biti podobnih srečanj več, saj bi se želela seznaniti z naravoslovno-tehniškimi poklici v Ljubljani in drugod po Sloveniji ter svojimi vrstnicami.

Podjetja, učitelji in sodelujoče organizacije pri izvedbi dogodka Dan za punce se strinjajo, da projekt prispeva k večji splošni ozaveščenosti osnovnošolk o možnostih za izbiro poklica ter spodbuja k izbiri deficitarnih poklicev. Dogodek so pohvalila tudi dekleta. Ali bo v prihodnje takšna oblika predstavitve poklicev in možnosti zaposlitev prispevala k razmisleku deklet o izbiri tehničnega študija, pa bo pokazal čas.