Dan za punce

Dogodki 2013

Podjetja tudi letos dekletom iz osnovnih šol odprla svoja vrata

V okviru projekta Dan za punce sta dne 25.1.2013 podjetji Helios d.d. in Iskratel d.o.o. osnovnošolkam odprla svoja vrata in jih povabila, da na zanimiv in privlačen način spoznajo naravoslovno-tehniške poklice in posamezna »tipično moška« delovna mesta. Dne 28.3.2013 je dekleta na ogled povabilo tudi podjetje Varsi d.o.o.

Združenje delodajalcev Slovenije in GIZ Podjetnost sta v okviru projekta Dan za punce dekleta iz zadnje triade osnovnih šol Venclja Perka, Domžale, Predoslje in Ljubljana Šiška popeljala v podjetja Helios d.d. v Domžalah, Iskratel d.o.o. v Kranju in Varsi d.o.o. v Stegnah pri Ljubljani, kjer so jim predstavili delovni proces podjetij, nekatera delovna mesta in poklice, ki so zanje potrebni, ter jih spodbudili k razmišljanju o izbiri naravoslovno-tehniških smeri šolanja. Osnovnošolke so pridobile dodaten vpogled v naravo dela na posameznem delovnem mestu, možnosti poklicnega usmerjanja, informacije o zaposlitvenih možnostih, kadrovskih štipendijah in vrsto drugih informacij, ki jim bodo koristile pri odločanju o njihovi nadaljnji izobraževalni in poklicni poti.

Po mnenju podjetij je tematika dogodka Dan za punce zelo primerna, saj je pomembno dekleta spodbujati k naravoslovno-tehniškim poklicem oziroma k razmišljanju o poklicnem usmerjanju. Pripravljena so na sodelovanje v prihodnje.

Z namenom ozaveščanja deklet, šol in staršev o projektu Dan za punce, njegovimi aktivnostmi in cilji, je bilo ZDS skupaj s partnerjem GIZ Podjetnost aktivno tuidi na sejmu Informativa 2013.

Z dnevom za punce aktivni tudi na sejmu Informativa

Dne 1-2. februarja 2013 je bil projekt Dan za punce predstavljen tudi na sejmu Informativa. V okviru dveh kreativnih delavnic so se dekleta seznanila s cilji in možnostmi projekta (dekletom se ponudi določen nabor poklicev, ki jih lahko spoznavajo pri delodajalcih in se pogovorijo s predstavnicami teh poklicev), izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi (delavnice kreativnega razmišljanja, komunikacija s šolami, dekleti in starši), s spletno stranjo in Facebook stranjo, kjer najdejo zanimive vsebine s področja poklicnega usmerjanja.

Dekleta in starše smo spodbudili, da informacijo o projektu in možnostih njihovega obiska podjetja predajo učiteljem oziroma šolskim svetovalnim službam. Dan za punce je naletel na pozitiven odziv s strani obiskovalcev 5. Informative, na sodelovanje so pripravljene tudi univerze, srednje in osnovne šole.

Po mnenju projektne sodelavke ga. Marta Turk bi se moralo dekleta sistematično v okviru šolskih programov že v drugi, najkasneje pa v tretji triadi devetletke začeti spodbujati k razmišljanju o tehničnih poklicih. Priložnosti za dekleta se ponujajo v elektrotehniki, energetiki in elektroniki, le spodbuditi jih je treba. Osnovnošolska dekleta se namreč o nadaljnjem izobraževanju odločajo ravno v času adolescence, ko jih po njenem mnenju veliko bolj pritegnejo poklici, kot so kozmetičarka, frizerka ali vizažistka, pa tudi umetnost ali ekonomija. V naravoslovju se dekleta sicer še vedno najbolj najdejo v medicini in kemiji, pa tudi v energetiki in biotehnologiji, v okviru projekta Dan za punce pa se jih skuša navdušiti tudi za poklice, ki jih stereotipno povezujemo z moškimi. To so poklici varilka, operaterka CNC-stroja, orodjarka, programerka in inženirka fizike, elektrotehnike ali multimedije. A po njihovih pripovedovanjih sodeč na tako »drzne« odločitve še niso pripravljene.

Obisk v Iskratelu d.o.o.

V podjetju Iskratel je dekleta iz Osnovne šole Predoslje sprejela vodja kadrovske službe ga. Barbara Mulej, jim na kratko predstavila potek obiska, nato pa jih je skozi svojo študijsko in poklicno pot popeljala ga. Emilija Stojmenova, Projektni vodja za uporabniško izkušnjo pri Iskratelu d.o.o., Kranj, In asistentka na Fakulteti za informacijske študije, Univerze v Mariboru. Pripovedovala je o študijskih letih, ki jih je kot edino dekle v letniku preživljala med moškimi kolegi, o zanimivih in kreativnih vsebinah predmetov, o možnostih obiska konferenc doma in po svetu o najnovejših tehnologijah s področja elektrotehnike, o možnostih preizkušanja novih izdelkov, ki so se pojavljali na trgu. Poudarila je, da je že med študijem prejela tri štipendijske ponudbe s strani uspešnih slovenskih podjetij, zaposlitev za elektrotehnike oziroma diplomante elektrotehniške smeri pa tudi v času gospodarske krize ni vprašljiva. Predstavila je svoje delo v Iskratelu, in sicer z uporabniško izkušnjo, ki naredi produkt ali rešitev uspešnejšo od konkurenčnih. Dekletom je razkazala razvojni center in produkte, ki so bili razviti pod njenim vodstvom. Z ljubeznijo do poklica, ki ga opravlja, energijo, ki jo izžareva, voljo, idejami in spodbudami, je ga. Stojmenova navdušila ne le dekleta, temveč tudi nas. Prepričana je, da je potrebno že najmlajše seznanjati z možnostmi, ki jih določen poklic ponuja, zato je pri projektu Dan za punce pripravljena sodelovati tudi v prihodnje. Prav tako je svoja vrata pripravljeno ponovno odpreti podjetje Iskratel.

Obisk v Heliosu d.o.o.

Istega dne se je Dan za punce »zgodil« tudi v Heliosu d.d., kamor smo popeljali dekleta iz Osnovne šole Venclja Perka, Domžale. Sprejele so jih tri zaposlene gospe, inženirka kemije in laboratorijski tehnici, ter jim predstavile naravo njihovega dela. Kasneje so se dekleta seznanila s praktičnim delom v laboratoriju in raziskavami, ki se tam opravljajo. Tudi pri Domžalskih osnovnošolkah je bil odziv pozitiven, ob koncu ogleda podjetja in pogovora z nekaterimi zaposlenimi so dekleta na vprašanje, kaj bi si nekoč želela postati, navedla naravoslovno-tehniške poklice.

Obisk v Varsi d.o.o.

Dne 28.3.2013 so se obiska podjetja udeležila tudi dekleta iz Osnovne šole Spodnja šiška, in sicer so se seznanila z delovnim procesom v podjetju Iskra Zaščite, Stegne 23, Ljubljana. V proizvodnji, kjer so zaposlene pretežno ženske delavke, je bil predstavljen postopek izdelave zaščitnih modulov za strelovode ter praktično prikazan potek testiranj končnega izdelka. Zaradi natančnosti in potrpežljivosti, ki sta potrebni pri delu v proizvodnji, se ženske zaradi svojih karakteristik veliko bolje znajdejo. Ga. Lilijana Popović iz razvojnega sektorja je dekletom razložila, kaj vse je za proizvodnjo tovrstnega izdelka potrebno in koliko let razvoja se nameni zanj. Dan se je zaključil uspešno, z dekleti in ravnateljem g. Francijem Hočevarjem, ki se je pridružil dekletom na Dnevu za punce, smo se dogovorili za sodelovanje tudi v prihodnje.

Novinarska konferenca ZDS o Dnevu za punce

23. julija 2013 je na Združenju delodajalcev Slovenije potekala novinarska konferenca, na kateri sta generalni sekretar ZDS Jože Smole in koordinatorka projektov ZDS Maja Šoba predstavila večletni projekt Dan za punce, ki do konca leta 2013 in v letu 2014 obeta številne nove aktivnosti.