Dan za punce

Dogodki 2014

Dan za punce dobiva nove razsežnosti

Na Dan za punce, 13.2.2014, je 144 deklet iz 29 osnovnih šol obiskalo 11 slovenskih podjetij in se seznanilo z nekaterimi naravoslovno-tehniškimi poklici, ki še vedno veljajo za »stereotipno moške«.

Dan za punce, dogodek, ko podjetja odprejo svoja vrata samo dekletom in jih povabijo, da na zanimiv in privlačen način spoznajo naravoslovno-tehnične poklice in posamezna »stereotipno moška« delovna mesta, dobiva nove razsežnosti. Dan za punce, ki ga je Združenje delodajalcev Slovenije izpeljalo že tretje leto zapored, je z letošnjim letom postal nacionalni dogodek. K sodelovanju so bile namreč povabljene vse slovenske osnovne šole, s tem pa vsem dekletom iz zadnje triade osnovnih šol (7., 8. in 9. razred) dana možnost sodelovanja. Vključitev naravoslovno-tehniških srednjih šol, ki so skupaj s podjetji dekleta popeljala med zanje ne-tradicionalne smeri šolanja in poklice, je še dodatno prispeval h kakovosti in smotrnosti dogodka. 

23 slovenskih podjetij dekletom pripravljeno odpreti svoja vrata

Odzivi na »vseslovensko akcijo« Dan za punce so dobri. K sodelovanju se je prijavilo 43 osnovnih šol, svoja vrata je bilo dekletom pripravljeno odpreti 23 slovenskih podjetij. Dejansko se je dogodek odvil v 11 podjetjih, kjer se je 144 osnovnošolk iz 29 šol seznanjalo z delovnimi procesi podjetij, delovnimi mesti in poklici, ki so zanje potrebni. Dekleta so širila svoja obzorja, pridobivala dodaten vpogled v naravo dela na posameznem delovnem mestu, možnostih poklicnega usmerjanja, informacije o zaposlitvenih možnostih, kadrovskih štipendijah ter izboljšala predstavo o zanje »ne-tradicionalnih« področjih. Informacije jim bodo v pomoč pri odločanju o njihovi nadaljnji izobraževalni in poklicni poti.

V Toyota Centru Ljubljana so dekletom predstavili poklic avtokaroseristke ter v avtokleparski in avtoličarski delavnici karoserijska in ličarska dela Toyotinih mojstrov. Dekleta, ki poklica prej niso poznala, so se prepričala, da lahko delo tega in podobnih profilov opravljajo tudi ženske. V CGP d.d., Studiu LIST d.o.o. in Lidlu d.o.o. k.d. je bilo predstavljeno delo gradbene tehnice pri projektiranju objektov in vodenju gradnje objektov, v Ydrii motors d.o.o. poklic strojne tehnice. Dekleta iz Spodnje-posavske regije so si ogledala Termoelektrarno Brestanica d.o.o. in spoznala poklica elektrotehnica in strojna tehnica. Na Primorskem pa so se dekleta v Luki Koper d.d. srečala s poklicem logistične tehnice in ostalimi luškimi poklici. Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologijo d.o.o. je s predstavitvijo diagnostičnega (Lapanjevega) laboratorija in izvedenim poizkusom vzorčenja mikroorganizmov dekletom približal področje mikrobiologije. Predstavljena sta bila poklica znanstvenica s področja molekularne biologije, mikrobiologije, mikrobne ekologije in bioinformatike ter laboratorijska tehtnica. V Steklarni Rogaška d. d. so se dekleta med ogledom proizvodnje steklenih izdelkov (ročno pihanje stekla, strojno delo, brušenje stekla in slikanje na steklo) seznanila z delom steklarske tehnice. Kako se znajdejo v moškem svetu, so dekletom razložile zaposlene v Kolektor Group d.o.o. V oddelku avtomatizacije in strojegradnje so predstavile projektno vodenje in konstruiranje ter v oddelku razvoja programiranje in simulacijo motorja. Poklica kemijska in strojna tehnica je predstavilo podjetje Melamin d.d. Kočevje, ki je na Dnevu za punce sodelovalo že pred dvema letoma.

ZDS z Dnevom za punce aktiven tudi na kreativnih delavnicah

Za dekleta so bile v sodelovanju z različnimi izobraževalnimi institucijami organizirane kreativne delavnice, v okviru katerih so se dekleta seznanjala s katerim od naravoslovnotehniških poklicev. Odvile so se naprimer delavnice o uporabniški izkušnji, o virih energije za prihodnost, o delovanju računalnika in vodenju letala.

Dan za punce je naletel na pozitiven odziv tudi s strani obiskovalcev 6. Informative dne 24-25. januarja 2014. Na sodelovanje na prihodnjih dogodkih so pripravljene tako univerze, srednje in osnovne šole ter podjetja.

Dan za punce. Stereotipi so brez veze

Z dogodkom »Dan za punce. Stereotipi so brez veze«, ki je potekal dne 18.6.2014, v Ljubljani, se je zaključil triletni projekt »Spodbujanje in motiviranje mladih žensk pri odločanju o poklicni karieri«. Več kot 100 deklet se je seznanilo z nekaterimi področji tehnike, naravoslovja in informacijske tehnologije ter s poklici, za katere se samo zdi, da so bolj primerni za fante kot dekleta.

Zaključni dogodek je s svojo zanimivo tematiko ter širino in možnostmi, ki jih ponujajo podjetništvo, naravoslovje in tehnika, razširil obzorja osnovnošolskih in srednješolskih udeleženk. Dekleta so pridobivala dodaten vpogled v možnosti poklicnega usmerjanja, informacije o zaposlitvenih možnostih ter izboljšala predstavo o zanje »ne-tradicionalnih« področjih. Informacije jim bodo v pomoč pri odločanju o njihovi nadaljnji izobraževalni in poklicni poti. Da so stereotipi brez veze, so dekletom pojasnjevali tudi zanimivi mladi govorci. Njihove spodbudne besede, pozitivne misli in navdušenje nad delom, ki ga opravljajo, bodo zagotovo pripomogli k drznejšemu razmišljanju deklet »po svoje«.

Mirjam Žnidarčič, svetovalna delavka Srednje gradbene in lesarske šole, Šolski center Novo mesto, je poudarila, kako iskan kader so dekleta med lesarskimi in gradbenimi poklici, predvsem zaradi njihove marljivosti, natančnosti, empatije in zmožnosti dela v timu. Dijakinji Jovana Rakić in Polona Cerar sta udeleženkam zatrdili, da tehniški predmeti v šoli niso tako zahtevni, kot se zdi, prav tako imajo dekleta, ki so na šoli v manjšini, pri fantih in učiteljih poseben »status«.    

Rok Capuder, profesor fizike in vodja projekta Calypso na Gimnaziji Vič, je prepričan, da so lahko dekleta uspešna v vsakem poklicu, ne glede na prepričanje o moških in ženskih poklicih, bistvena je predanost in strast do izbranega področja dela. Gimnazijki Katja Brezovar in Petra Maršič sta navdušeno pripovedovali o uporabnosti znanja fizike in matematike pri raziskovanju in praktičnem delu ter s ponosom predstavili podmornico, ki jo je izdelala gimnazijska ekipa projekta Calypso.

Živa Lacko iz podjetja UNIKI, ki ponuja kreativne in inovativne rešitve v oglaševanju, je dekleta spodbudila k odločitvi za samostojno podjetniško pot, saj le-ta omogoča uresničevanje lastnih idej. O prepletenosti različnih poklicnih področij je dekleta seznanjala doc.dr. Alma Lamovšek Zavodnik, prodekanja za študentske zadeve na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Predstavila je pet programov, in sicer  gradbeništvo, geodezija, okolje, stavbarstvo in prostorsko načrtovanje, ki so s strani deklet kar dobro zasedeni. Prav tako se za dekleta odpirajo novi zanimivi študiji. V študiju multimedije na Fakulteti za elektrotehniko so na primer združene najboljše lastnosti računalništva, elektrotehnike, ustvarjalnosti, poslovnih znanj in komunikacije. Dr. Emilija Stojmenova, raziskovalka, članica VIII. katedre za telekomunikacije in laboratorija za telekomunikacije (LTFE), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, se je iz Stockholma udeleženkam dogodka oglasila preko Skypa in predstavila nov študijski program. Poudarila je, da so inženirji multimedije iskan kader tako doma kot v tujini, prav tako svoje znanje že med študijem pogosto uporabljajo v praksi.

V svet sodobnega podjetništva je dekleta popeljal Jaka Ogorevc, mladi raziskovalec doktorskega študija, član IV. katedre za merjenja in robotiko, član laboratorija za metrologijo in kakovost, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, ter del ekipe Enolyse. S svojimi kolegi je pred enim letom razvil elektronski senzor za nadzorovanje proizvodnje vina in danes s svojim »start-up« podjetjem že prodira na trg. Predvsem je dekleta spodbudil k razmišljanju o samostojni podjetniški poti. Potrebno se je zavedati, da danes delovnih mest skorajda ni, potrebno jih je samostojno ustvarjati, in sicer s kreativnimi idejami, voljo in strastjo.

Poklic fotografinje je predstavil Milan Simčič, direktor izobraževalnega centra za fotografe Fotoučilnica, ter tehniški sodelavec na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Ob lepih fotografijah jih je popeljal v zakulisje različnih dogodkov in prireditev ter poudaril, da so fotografinje iskane in predvsem uspešne, zato naj jih atipično žensko področje dela ne odvrne od njihovih želja.

Dogodek je pokazatelj, da so podobne vsebine nujne za učne načrte v šolah. Večina deklet se je prvič srečala s sodobnimi izobraževalnimi in zaposlitvenimi trendi ter poklici prihodnosti. Razlog za neozaveščenost deklet s področjem podjetništva je predvsem dejstvo, da v predmetnikih osnovnih šol le redko zasledimo (izbirni) predmet »podjetništvo«, ki bi moralo biti kar stalnica učnih načrtov. Mlade je potrebno že zelo zgodaj in sistematično spodbujati k razmišljanju o samostojni poklicni poti. Zavedati se moramo, da si bodo morale mlade generacije delovna mesta ustvarjati same.