Dan za punce

O projektu

Naziv operacije:

Spodbujanje in motiviranje mladih žensk pri odločanju o poklicni karieri (Dan za punce)

Opis operacije:

Projekt Dan za punce v smislu delavnic, seminarjev in najpomembneje, praktičnega dneva, ko podjetja povabijo dekleta na »tipično moška« delovna mesta, ciljno deluje na mlade ženske pri odločanju o poklicni karieri. Prvič so delodajalci svoja vrata dekletom odprli leta 1991 v Ameriki, danes se Dan za punce odvija že v 11 evropskih državah.

Dan za punce je dogodek, organiziran en dan v letu, ki omogoči sprehod v prihodnost. Ta dan podjetja odprejo svoja vrata dekletom iz zadnje triade osnovne šole, organizirajo vodene oglede in na privlačen način predstavijo naravoslovno-tehnične poklice in posamezna delovna mesta, kjer bi se lahko zaposlila po uspešno zaključenem ustreznem izobraževanju.

Cilji projekta:

  • Osveščati, spodbujati in informirati mlade ženske za lažje odločanje in izbiro tipično moških poklicev.
  • Osveščati podjetja o tem, da mlade ženske predstavljajo potencial.
  • Osveščati podjetja, da naredijo delovna mesta bolj atraktivna, prilagojena ženskam.
  • Dolgoročno prispevati k spreminjanju zakoreninjene miselnosti ter odpravljanju stereotipov o tipično moških in tipično ženskih poklicih.
  • Zavzemanje za enake možnosti na trgu dela, ciljno usmerjanje v spodbujanje mladih žensk in s tem korak naprej k socialni vključenosti. Z delavnicami pa usmerjati v naravoslovno-tehnične poklice in s tem olajšati dostop do zaposlitve.

Višina skupnih stroškov operacije: 324.685,00 EUR

Višina javnih virov financiranja: 299.165,00 EUR

Trajanje operacije: od 3.12.2010 do 3.7.2014

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega Sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Organ upravljanja:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
www.mgrt.gov.si

Upravičenca:

Koordinator: Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.
Partner: GIZ Podjetnost

Podporna partnerja:

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, Avstrija (Štajersko združenje za izobraževanje in gospodarstvo)

Več informacij:

Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
E: delodajalci@zds.si
T: 01 / 563 48 80
F: 01 / 432 72 14
W: www.danzapunce.si
      www.zds.si

Kontaktni osebi:
Barbara Hrovatin
Maja Šoba Tovšak