Dan za punce

Za punce

Obiskuješ 7., 8. ali 9. razred osnovne šole in že razmišljaš, kakšno bo tvoje življenje čez 10 let? Se boš izučila za določen poklic ali študirala? In kaj sploh študirati? Kateri poklici bodo iskani čez 10 let? Vprašanj je veliko, veliko je tudi odgovorov.

Kontakt

Poklici prihodnosti! Kateri?

Kateri poklici bodo v prihodnosti bolj iskani, je težko napovedati, trenutno pa je največ povpraševanja predvsem v tehničnih poklicih, kot so inženirji ter tehniki strojništva in elektrotehnike. Na splošno najlažje najdejo primerno zaposlitev diplomanti naravoslovnih in tehničnih smeri.

Perspektivna panoga je tudi IT. Iskani so poklici programerja, analitika in snovalca informacijskih sistemov ter skrbnika računalniških sistemov. Že dalj časa se opaža primanjkljaje pri delavcih za preprosta gradbena dela in gradbincih, delavcih na področju kovinarstva (varilec, ključavničar, orodjar, strugar), elektromonterjih, elektroinštalaterjih, voznikih, primanjkuje pa še mizarjev, kuharjev in natakarjev.

Na dogodku, imenovanem DAN ZA PUNCE, imaš možnost nekatere teh poklicev spoznati v katerem od podjetij, ki tebe in tvoje prijateljice ta dan vabijo na obisk.

Kratke predstavitve naravoslovno-tehničnih poklicev

 • Biologinja

  Za ta poklic moraš imeti zaključen študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer biologija. Kot biologinja boš lahko preučevala rastline, živali in mikroorganizme, lahko boš sodelovala  pri raziskavah ali delala v industrijskih laboratorijih velikih podjetij. Kaj pa dobra biologinja potrebuje? Dober raziskovalen pristop in veselje do reševanja problemov, rada mora komunicirati z ljudmi in biti spretna pri uporabi računalnika.

  Zala Jevnikar - raziskovalka

  Če se malo pošalim, prihajam iz »mešanega« zakona: oče je naravoslovec, mama družboslovka. Morda tudi zato kot otrok nisem bila nikoli strogo odločena, kam se želim usmeriti. Vedno pa sem bila raziskovalka. Zanimala me je narava, delala sem poskuse in imela »laboratorij« za vse živo – priznam, tudi za barbike. Radovednost me je nekako spontano vodila v študij mikrobiologije in kasneje v raziskovalno delo na področju celične in molekularne biologije. V svojem delu uživam, saj v raziskovanju ni rutine, ne dovoli ti »zaspati«, prinaša pa veliko sodelovanja z drugimi raziskovalci po svetu, tudi potovanj ... Vesela sem, da sem poslušala svoje srce; da sem sledila svoji radovednosti.

 • Farmacevtka v industriji

  Za ta poklic moraš imeti opravljeno srednješolsko ali univerzitetno izobrazbo s področja farmacije. Kot farmacevtka v industriji lahko delaš v proizvodnji zdravil, pri raziskavah, sodeluješ pri končni izdelavi zdravil, svetuješ uporabnikom ipd. S farmacevtsko izobrazbo boš pridobila razumevanje vseh faz, skozi katere mora iti neko zdravilo, pa tudi, kaj se z zdravilom dogaja v človeškem telesu.

 • Inženirka fizike

  Za ta poklic moraš imeti  univerzitetno izobrazbo s področja fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Kot inženirka fizike boš lahko delala na področju znanstvenih raziskav in preučevala lastnosti snovi in energij.

 • Inženirka elektrotehnike

  Za ta poklic moraš imeti zaključeno izobrazbo za inženirja elektronike visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe na fakulteti za elektrotehniko. Kot inženirka elektrotehnike se boš lahko ukvarjala z vsem, kar deluje na elektriko in/ali uporablja elektroniko,kot na primer uporaba telekomunikacij, sistemov za elektronsko pošiljanje pošte, vzdrževanje električne opreme …

  Dr. Jerneja Žganec Gros - podjetnica

  Odkar pomnim, so me veselili jezikoslovje, naravoslovje in glasba. Pridobljeno znanje tehnike mi omogoča, da lahko vse to učinkovito povežem. Po končanem doktorskem študiju smo s kolegi prepoznali moč in pomen vlaganja v raziskave in razvoj novih, inovativnih izdelkov. Zbrali smo se v razvojnem podjetju, ki je uspešno tržilo naše znanje. Trenutno delam v podjetju Alpineon razvoj in raziskave, d. o. o., katerega soustanoviteljica sem. V njem izvajamo razvojne projekte po naročilu, precej vlagamo tudi v razvoj lastnih izdelkov in pri tem veliko pozornosti namenjamo zaščiti intelektualne lastnine. Sodelujemo v več domačih in mednarodnih projektih s področja jezikovnih tehnologij, kar mi omogoča uporabo znanja, ki sem si ga pridobila pri doktorskem študiju elektrotehnike. Med take projekte sodi tudi razvoj priročnega govornega prevajalnika VoiceTRAN. Redno sodelujemo z več fakultetami in inštituti doma in v tujini, pri čemer poskušamo najti pravo razmerje med iskanjem »uporabnega« in »temeljnega« ter diseminacijo rezultatov dela skozi nove izdelke in patente na eni ter znanstvenimi objavami na drugi strani.

 • Inženirka multimedije

  Ta poklic je nov, izobraževanje pa poteka v višješolskem programu multimediji. Poklici, ki jih boš s to izobrazbo lahko opravljala, so tonska snemalka asistentka TV in filmskega snemalca, TV in filmska snemalka, montažerka slike in tona, medijska arhivistka, 3D oblikovalka itd. Od 2007 je na Inštitutu in akademiji za multimedije (IAM) v Ljubljani v sodelovanju z angleško univerzo možno doseči tudi visoko strokovno izobrazbo za medijski produkcijski menedžment (1. stopnja bolonjskega študija).

  Tjaša Turk - medijski tehnik

  Že od svojega otroštva sem ustvarjalna – rišem, izdelujem, popravljam in kreiram. Odločila sem se za srednjo grafično in medijsko šolo, kjer sem obiskovala program medijskega tehnika. Ko sem prvič stopila v srednjo šolo, sem se znašla v pretežno moški družbi. To me je še dodatno spodbudilo, da razširim svoje tehnično znanje in dokažem, da smo se tudi dekleta sposobna naučiti tehnike. Kemija in fizika me nista kaj prida navduševali – a bolj ko sem se poglabljala v študij, bolj sem se zavedala pomembnosti znanja na teh področjih. Kar naenkrat se mi niti fizika in kemija niti matematika in mehanika niso več zdeli »bav bav«. Kmalu sem dojela bistvo, nato pa znanje kar srkala. Danes so moje glavne dejavnosti in strasti fotografija ter grafično in spletno oblikovanje. Zaradi svojega tehničnega znanja sem konkurenčna marsikateremu moškemu in sem iskan kader tudi v tujini. Najbolj me navdušujejo fleksibilnost, sproščenost in možnost razporeditve delovnega dne tako, kot mi paše.

 • Programerka

  Predpisanih zahtev glede smeri izobrazbe ni, vendar pa si boš kot bodoča programerka verjetno morala izbrati študij na področju informatike, med samim šolanjem ali pozneje pa se boš morala usposabljati še v programskih jezikih za programiranje. Kot programerka boš lahko delala na različnih področjih, pisala programe za računalniške igre, pisala računalniške programe, ki so napisani v kodirnem jeziku in povedo računalniku, kaj naj dela ...

  Sara Tušar Suhadolc - spletna razvijalka

  Že v osnovni šoli sem začela pregledovati izvorne kode spletnih strani in se po malem igrati s photoshopom. Sem bolj tehničen tip in vedno me je zanimalo, kako stvari delujejo, kako bi se jih dalo izboljšati. Ko sem bila še čisto majhna, sem sanjala, da bom v Avstraliji izkopavala opale, vendar moram priznati, da se mi poklic spletne razvijalke ne zdi prav nič manj razburljiv. Splet se spreminja z bliskovito hitrostjo, zato se praktično vsak dan srečujem z novimi izzivi in priložnostmi. Delam v pretežno moškem kolektivu, kar v delovno okolje vnese posebno dinamiko – delovni dan po navadi zaključimo z norčijami in kakšno partijo ping-ponga. :)

 • Operaterka mehatronike

  V treh letih boš v programu poklicnega izobraževanja pridobila temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike, spoznala sestavne dele, sklope, naprave in sisteme proizvodnih procesov, naučila pa se boš tudi različnih postopkov ročne, strojne in toplotne obdelave kovin in nekovin. Skrbela boš za nego in vzdrževanje mehatronskih sistemov, jih nadzirala, ugotavljala in odpravljala napake ali sodelovala pri nadzoru v proizvodnji avtomobilov (npr. zamenjava originalnih delov z nadomestnimi).

 • Operaterka CNC stroja

  Programi za ta poklic se izvajajo v obliki srednjega poklicnega izobraževanja na področju strojništva in lesarstva. Kot operaterka CNC stroja boš lahko delala v proizvodnji na CNC stroju, ki je računalniško voden za izdelavo različnih izdelkov.

 • Orodjarka

  Za delo orodjarke bo potrebno končati srednjo poklicno šolo tehnične smeri. Najpogostejše delo orodjarke je izdelava orodij za serijsko proizvodnjo novih izdelkov iz kovin, plastičnih mas in drugih materialov. Orodja izdeluje na podlagi načrtov, skic in druge tehnične dokumentacije. Za ta poklic boš potrebovala veliko ročnih spretnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti.

 • Tehnica za elektroenergetiko

  Če se boš odločila za ta poklic, si boš izobrazbo pridobivala v srednjem strokovnem izobraževanju, smer elektrotehnika. Kot tehnica za elektroenergetiko boš lahko delala pri vzdrževanju elektroenergetskih naprav, opravljala nadzorniška dela pri gradnjah, opravljala razne meritve ...

 • Varilka

  Poklic varilke sodi v izobraževalni program, razdeljen v tri zahtevnostne stopnje. Na vsaki posamezni stopnji se udeleženka usposobi le za eno tehniko dela na eni stopnji, za širše delo mora pridobiti dodatno znanje. Osnovna naloga varilke je spajanje kovin (včasih tudi nekovin), za opravljanje tega dela pa boš potrebovala oster vid, dobro razlikovanje barv, dobre dihalne sposobnosti, nemoteno ravnotežje, sposobnost dela na višini ter v tesnih prostorih.