Dan za punce

Za šole

Želite izboljšati poznavanje naravoslovno-tehniških poklicev med dekleti in s tem vplivati na večjo zaposljivost mladih? Sodelujte v vseslovenski akciji in postanite dekletom prijazna šola.

Kontakt

Na področju naravoslovno-tehniških, IT in drugih »tipično moških« ved primanjkuje ustreznih kadrov, nizek pa je tudi delež zaposlenih žensk, zato je pomembno, da se ti poklici promovirajo. Glede na hitre spremembe v tehnologiji, so zgodnja delovna praksa in usmerjanje učencev pri odločanju o  poklicni poti ključnega pomena. Dekleta se še vedno prepogosto odločajo za »tipično ženske« poklice, ne glede na svoje talente in ne oziraje se na trg dela. Zato je vaše sodelovanje ključnega pomena za promocijo naravoslovno-tehniških poklicev med dekleti.

Dogodek DAN ZA PUNCE bo z vašo pomočjo še uspešnejši.